Annonce
Nordvest For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Nordvest

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København NV-virksomheden Borg Brückner ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Borg Brückner ApS, der er et firma i København NV. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 113.571 til 9767 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste er øget flere gange fra 392.713 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 6516 kroner efter skat, faldt formuen i Borg Brückner ApS fra 159.077 til 52.593 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Oliver Borg von Bülow og Laurits Brückner Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Oliver Borg von Bülow og Laurits Brückner Jensen. Borg Brückner ApS hører hjemme i branchen "Industriel design og produktdesign". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er udvikling af industriel- og produktdesign, herunder indretning- og rumdesign
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos frisørsalon i København NVOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i ZENZ FREDERIKSBERG ApS, der er en virksomhed i København NV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 319.236 til 199.588 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 152.969 kroner efter skat, faldt formuen i ZENZ FREDERIKSBERG ApS fra 329.020 til 232.969 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jørgen Skjødt. I første omgang er det Julie Helene Nøhr Damberg, Camilla Holm og ZENZ SALON HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anne-Sophie Skjødt Villumsen, Jørgen Skjødt, Julie Helene Nøhr Damberg og Camilla Holm, der er de dominerende ejere. ZENZ FREDERIKSBERG ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve frisørvirksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Frisørsalon i København NV går fra overskud til underskudOverskuddet i ZENZ Køge ApS, der er et firma i København NV, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 156.015 til -207.399 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 156.015 kroner. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 220.504 til 58.404 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jørgen Skjødt. I første omgang er det ZENZ SALON HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anne-Sophie Skjødt Villumsen, Jørgen Skjødt og Nikita Mia Vergara, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er ZENZ Køge ApS anbragt i branchen "Frisørsaloner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve frisørvirksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Zenz Islands Brygge ApS i København NV går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Zenz Islands Brygge ApS, der er et firma i København NV. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 104.236 til -103.069 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 440.368 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til seks ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner - et fald på -47 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 267.535 til 186.577 kroner . Firmaet ledes af direktør Jørgen Skjødt. I første omgang er det ZENZ SALON HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anne-Sophie Skjødt Villumsen og Jørgen Skjødt, der er de dominerende ejere. Zenz Islands Brygge ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industriKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Zenz Rosenborggade ApS i København NVZenz Rosenborggade ApS, der er en virksomhed i København NV, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 227.795 til 78.707 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 227.795 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,2 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 60.203 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Zenz Rosenborggade ApS fra 257.460 til 140.203 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jørgen Skjødt. I første omgang er det Pernille Thrige Nielsen og ZENZ SALON HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anne-Sophie Skjødt Villumsen, Jørgen Skjødt og Pernille Thrige Nielsen, der er de dominerende ejere. Zenz Rosenborggade ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve frisørvirksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Storm Sorgenfri ApS i København NVOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Storm Sorgenfri ApS, der er et firma i København NV. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 43.302 til 14.167 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 218.717 kroner i det foregående regnskab til 183.708. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København NV-virksomheden fra 70.730 til 81.428. Firmaet ledes af en direktion, der består af Rudi Sorgenfri Friis Frederiksen og Siff Emelie Storm Søndergaard. Virksomhedens reelle ejere er Rudi Sorgenfri Friis Frederiksen og Siff Emelie Storm Søndergaard. Storm Sorgenfri ApS hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er drift og administration af kliniklejemål og kursusvirksomhed
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i København NV er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendommen Rentemestervej 32-34 ApS i København NV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -140.263 til 175.989 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 46.001 kroner i det foregående regnskabsår til 246.734 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København NV-firmaet fra 5,6 millioner til 5,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Birthe Hanne Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Birthe Hanne Christensen. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendommen Rentemestervej 32-34 ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er, at udleje lokaler til beboelse og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: 8ish ApS i København NV går fra overskud til underskudOverskuddet i København NV-virksomheden 8ish ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 179.052 til -182.812 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 179.052 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 95.129 til -49.682 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Niels Roesen Abildgaard. Virksomhedens reelle ejere er Niels Roesen Abildgaard. 8ish ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at finde bedre måder at lave software, systemer og firmaer på
Nyt regnskab: Hasson ApS i København NV får underskudDet seneste år er endt med underskud i København NV-virksomheden Hasson ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -12.006 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -12.006 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Dirgham Hekmat Ateya. I første omgang er det Hasson Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dirgham Hekmat Ateya, der er den dominerende ejer. Hasson ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed/butik med køb og salg af smykker, herunder guld, sølv, ædelstene m.v., samt aktiviteter i tilknytning hertil
Vending: Joes Boxing Gym ApS i København NV er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Joes Boxing Gym ApS i København NV. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -22.285 til 98.205 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 88.298 kroner i det foregående regnskabsår til 182.927 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København NV-firmaet fra 37.521 til 112.168. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Meibom og Tanya Kalaya Junge Meibom. I første omgang er det Develosum ApS og Strandvej10 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jannik Steen Meibom og Lars Meibom, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Joes Boxing Gym ApS anbragt i branchen "Fitnesscentre". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive motionscenter samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i København NV går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København NV-virksomheden AJB Consult ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 78.876 til -8590 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 78.876 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 338.212 i det foregående regnskabsår til 12.324 - et fald på -96 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 63.474 til 56.496 kroner . Virksomheden ledes af direktør Anders Julius Buchardt. Virksomhedens reelle ejere er Anders Julius Buchardt. I Erhvervsstyrelsens register er AJB Consult ApS anbragt i branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og service samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskud hos Lærkevej 13 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København NV-virksomheden Lærkevej 13 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 960.328 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 1,2 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Torben Snoer. I første omgang er det Torben Snoer, Henrik Torp, Bente Snoer og Inger Snoer, der står som ejere. I sidste ende er det Jørgen Bent Snoer, Torben Snoer, Henrik Torp, Bente Snoer og Inger Snoer, der er de dominerende ejere. Lærkevej 13 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning af erhvervsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Shaz Candy & Shakes ApS i København NV får underskudDet seneste år er endt med underskud i København NV-virksomheden Shaz Candy & Shakes ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -132.940 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -132.940 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Shazab Hassan Nasir. Virksomhedens reelle ejere er Shazab Hassan Nasir. Shaz Candy & Shakes ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer". Virksomhedens formål er skrevet således: 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med detailhandel, herunder butik med kager, is og shakes, samt beslægtet virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Bodega Glashuset ApSKøbenhavn NV-virksomheden Bodega Glashuset ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -21.729 til -79.162 kroner før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 366.562 i det foregående regnskabsår til 168.611 - et fald på -54 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 18.271 til -60.891 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Ann Spetzler. Virksomhedens reelle ejere er Ann Spetzler. Bodega Glashuset ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med Cafedrift, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København NV-virksomheden Boligvurdering.nu ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Boligvurdering.nu ApS, der er en virksomhed i København NV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 892.074 til 781.391 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 900.332 kroner i det foregående regnskab til 804.385. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 605.677 kroner efter skat, faldt formuen i Boligvurdering.nu ApS fra 741.688 til 657.365 kroner . Firmaet ledes af direktør Henrik Jensen. I første omgang er det ANDERS BEIER HOLDING ApS, Fuglsang og Nebelgård Holding ApS, Spirit Animal ApS og SCHAU-SEIDLER Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Jensen, Kasper Fjeldsted Bertelsen, Rasmus Schau-Seidler og Anders Beier, der er de dominerende ejere. Boligvurdering.nu ApS hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for informationsteknologi, herunder digitale marketingsløsninger til virksomheder samt yde rådgivning og drive investeringsvirksomhed og anden virksomhed, som står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Raziq ApS i København NV får underskudDet seneste år er endt med underskud i København NV-virksomheden Raziq ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -152.170 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -149.609 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Adnan Hussain. Virksomhedens reelle ejere er Adnan Hussain. Raziq ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af konsumis". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København NV er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet DFA Service ApS i København NV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -160.304 til 348.933 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København NV-firmaet fra 874.437 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bo Spedtsberg-Andersen. I første omgang er det GOECKER HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anne Spedtsberg-Andersen, Bo Spedtsberg-Andersen, Christian Spedtsberg Bredekjær, Ulrik Spedtsberg Poulsen, Morten Spedtsberg-Andersen og Christian Carl Christiansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er DFA Service ApS anbragt i branchen "Reparation af elektronisk og optisk udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er service og reparation af foto- og IT-udstyrKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København NV er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet GAGOTECH ApS i København NV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -40.202 til 22.239 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -40.202 kroner året før til 22.266 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København NV-firmaet fra -204.430 til -182.192. Virksomheden ledes af direktør Celal Yilmaz. Virksomhedens reelle ejere er Celal Yilmaz. I Erhvervsstyrelsens register er GAGOTECH ApS anbragt i branchen "Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er anden detailhandel bortset fra butikshandelKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jats Entreprise A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jats Entreprise A/S, der er en virksomhed i København NV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,5 millioner til 6,6 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 15 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 24,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København NV-virksomheden fra 2,1 millioner til 7,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Caspar Jon Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Caspar Jon Andersen. Jats Entreprise A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er tømrervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Murervirksomhed i København NV er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Murermester Alfred Tønsberg ApS i København NV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -22.965 til 1035 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 516.702 kroner i det foregående regnskab til 328.522 - et fald på -36 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 81.441 til 80.879 kroner . Virksomheden ledes af direktør Alfred Baadsgaard Tønsberg. Virksomhedens reelle ejere er Alfred Baadsgaard Tønsberg. I Erhvervsstyrelsens register er Murermester Alfred Tønsberg ApS anbragt i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive murer virksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København NVOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter ApS, der er en virksomhed i København NV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 249.103 til 129.138 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 98.565 kroner efter skat, faldt formuen i Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter ApS fra 996.952 til 930.517 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Klaus Goldschmidt Henriksen og Peter Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Klaus Goldschmidt Henriksen og Peter Jensen. Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter ApS hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive landsdækkende konsulent- og kursusvirksomhed i forbindelse med udvikling af det sociale og pædagogiske arbejde med børn og unge og lignende virksomhed, der af bestyrelsen skønnes forenelig hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Rocket Brothers ApS fik større overskud end året førRocket Brothers ApS, der er en virksomhed i København NV, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 161.665 til 370.676 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 6359 kroner i det foregående regnskabsår til 13.580 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København NV-virksomheden fra 631.766 til 986.129. Firmaet ledes af en direktion, der består af Christian Spedtsberg Bredekjær, Ulrik Spedtsberg Poulsen og Morten Spedtsberg-Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Spedtsberg Bredekjær, Ulrik Spedtsberg Poulsen og Morten Spedtsberg-Andersen. Rocket Brothers ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er kapitalanlæg, finansiering, investering m.v., herunder som holdingselskab. Endvidere handel med konsumvarer, herunder vin m.vKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: El-virksomhed i København NV får underskudDet seneste år er endt med underskud i København NV-virksomheden BOHN Installation ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -80.891 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -60.628 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Milad Nazari. I første omgang er det Milad Nazari og Nazari Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Milad Nazari, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BOHN Installation ApS anbragt i branchen "El-installation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med el-installation, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
På vej frem: Lidt mindre tab hos Maxi Renseri ApSKøbenhavn NV-virksomheden Maxi Renseri ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -87.856 til -66.332 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -7962 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 31.855 kroner året før til -2503 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -311.069 til -381.771 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Khalid Iqbal. Virksomhedens reelle ejere er Khalid Iqbal. I Erhvervsstyrelsens register er Maxi Renseri ApS anbragt i branchen "Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive et renseri og hermed beslægtet aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Taxa-virksomhed i København NV får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København NV-virksomheden Go Service og Transport ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 152.722 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 312.281 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ahmed Rashad Mohamed Ahmed. Virksomhedens reelle ejere er Ahmed Rashad Mohamed Ahmed. I Erhvervsstyrelsens register er Go Service og Transport ApS anbragt i branchen "Taxikørsel". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København NVKøbenhavn NV-virksomheden PERSONAL PERFORMANCE ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3012 til -9026 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 80.985 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3012 kroner til -9005 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -23.337 til -32.363 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Ini Hein Knudsen. I første omgang er det INIZ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ini Hein Knudsen, der er den dominerende ejer. PERSONAL PERFORMANCE ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden undervisning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er coaching- og kursusvirksomhed samt efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Goecker A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Goecker A/S, der er en virksomhed i København NV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 13,8 millioner til 17,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 25 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 26 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 27,3 millioner kroner til 32,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København NV-virksomheden fra 34,1 millioner til 37,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anne Spedtsberg-Andersen. I første omgang er det GOECKER HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anne Spedtsberg-Andersen, Bo Spedtsberg-Andersen, Christian Spedtsberg Bredekjær, Ulrik Spedtsberg Poulsen, Morten Spedtsberg-Andersen og Christian Carl Christiansen, der er de dominerende ejere. Goecker A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med fotografiske og optiske artikler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handelKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Enevoldsen Consult ApS fik større overskud end året førEnevoldsen Consult ApS, der er en virksomhed i København NV, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 46.000 til 129.439 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 46.000 kroner i det foregående regnskabsår til 130.279 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København NV-virksomheden fra 164.000 til 263.648. Firmaet ledes af direktør Frank Enevoldsen. Virksomhedens reelle ejere er Frank Enevoldsen. Enevoldsen Consult ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at investere i unoterede selskaberKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København NVKøbenhavn NV-virksomheden Svære-Nære ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -35.854 til -59.887 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -35.072 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -25.536 kroner til -49.569 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra -102.847 til -149.558 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Christian Carl Christiansen. I første omgang er det CCCHRISTIANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Carl Christiansen, der er den dominerende ejer. Svære-Nære ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden undervisning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med ydelse af psykoterapi/coaching samt dermed beslæg-tet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Viscom A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Viscom A/S, der er en virksomhed i København NV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 758.707 til 862.104 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København NV-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Pernille Møgelhøj. I første omgang er det VISCOM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christina Hessel og Pernille Møgelhøj, der er de dominerende ejere. Viscom A/S hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i København NV tjente flere penge i seneste regnskabA KASSEN ApS, der er en virksomhed i København NV, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 107.872 til 744.196 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 869.688 kroner i det foregående regnskabsår til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København NV-virksomheden fra 302.831 til 662.670. Firmaet ledes af en direktion, der består af Tommy Petersen, Søren Petersen og Morten Steen Hebsgaard. I første omgang er det Tommy Petersen, Søren Petersen og Morten Steen Hebsgaard, der står som ejere. I sidste ende er det Tommy Petersen, Søren Petersen, Christian Bretton-Meyer og Morten Steen Hebsgaard, der er de dominerende ejere. A KASSEN ApS hører hjemme i branchen "Kunstnerisk skaben". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at skabe fremtidens billedkunst, vise det på museer, kunsthaller og sælge det gennem gallerier, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Fotoarkivet Danmark ApS i København NV går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Fotoarkivet Danmark ApS, der er et firma i København NV. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 74.525 til -36.835 kroner før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 187.830 i det foregående regnskabsår til 61.920 - et fald på -67 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 97.363 til 63.186 kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Weiss. I første omgang er det S.W. Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Weiss, der er den dominerende ejer. Fotoarkivet Danmark ApS hører hjemme i branchen "Fotografisk virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive fotografisk virksomhed samt efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: The Outer Zone ApS i København NV er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden The Outer Zone ApS i København NV. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -55.523 til 1,3 millioner kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 357.569 kroner i det foregående regnskabsår til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København NV-virksomheden fra 21.373 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Malte Burup Nymark. I første omgang er det The Outer Zone Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Malte Burup Nymark, der er den dominerende ejer. The Outer Zone ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udgivelse af computerspil". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle og udgive digitale spil, illustrerende bøger og musik samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Hobbysport ApS i København NV får underskudDet seneste år er endt med underskud i København NV-virksomheden Hobbysport ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -109.097 kroner. Årets bruttotab var på -102.358 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Rasmus Bille Dam og Niclas Lockhart Gammelgaard. I første omgang er det Lockhart Gammelgaard Holding ApS og 10 Yard Penalty Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rasmus Bille Dam og Niclas Lockhart Gammelgaard, der er de dominerende ejere. Hobbysport ApS hører hjemme i branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af sportsudstyr og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Danova Byg ApS i København NV ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i København NV-virksomheden Danova Byg ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 131.221 til -1,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 562.548 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 11 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 4,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,4 millioner - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 567.254 til -372.412 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør David Vaganian. Virksomhedens reelle ejere er David Vaganian. Danova Byg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er bygningsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Kamstrup 2006 ApS i København NVKamstrup 2006 ApS, der er en virksomhed i København NV, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 889.404 til 156.797 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 889.404 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,1 millioner i det foregående regnskabsår til 379.913 - et fald på -66 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København NV-virksomheden fra 4,2 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kristoffer Emil Holger Drachmann. I første omgang er det Boet efter Bahman Separlous, der står som ejer. I sidste ende er det Bahman Separlous, der er den dominerende ejer. Kamstrup 2006 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ejendomsudlejningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Nordiq Group A/S i København NVNordiq Group A/S, der er en virksomhed i København NV, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,6 millioner til 727.446 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 18 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,0 millioner kroner til 12,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 600.022 kroner efter skat, faldt formuen i Nordiq Group A/S fra 2,5 millioner til 2,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mads Jensen Møller. I første omgang er det Eva Zib, Katrine Staal-Thomsen, KV 36 ApS, Mads Jensen Møller ApS, Nordiq Group A/S, MORTEN HJORTH HOLDING ApS og JingJing Ma Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mads Jensen Møller, der er den dominerende ejer. Nordiq Group A/S hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve rådgivning og design-virksomhed, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København NV er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet NEWSTYPE ApS i København NV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -122.078 til 48.923 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 226.453 kroner til 233.634 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København NV-firmaet fra 92.871 til 141.430. Virksomheden ledes af direktør Erik Ole Henriksen. Virksomhedens reelle ejere er Erik Ole Henriksen. I Erhvervsstyrelsens register er NEWSTYPE ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formuepleje
Nedgang på bundlinjen: Fovl ApS i København NV går fra overskud til underskudOverskuddet i København NV-virksomheden Fovl ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 61.852 til -129.257 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -408.184 til -509.833 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Marie Nebel Smidt. I første omgang er det AM Lundberg Holding ApS og NebelSmidt Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Andreas Melholt Lundberg, Marie Nebel Smidt og Mattias Elmholdt Nebel Smidt, der er de dominerende ejere. Fovl ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fovl ApS driver en bar/café på Sneppevej 2, st. th, 2400 København NV. Virksomhedens ønske og formål er at servere god kaffe, gode øl og lette anretninger til en bred kundekreds i Københavns Nordvest-kvarterKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som virksomhederne i Nordvest har offentliggjort.
Annonce
Parkeringspladser

Nedlæggelse af parkeringspladser stemt ned: De stemte for og imod

Annonce

Kaos med NemID og MitID gør Bo træt og civil ulydig: - Selv om jeg er it-kyndig, er det for bøvlet

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Samfund

John har fået nok af studenters øredøvende larm: - Det ville være rart, hvis de bare tog lidt hensyn

Parkering

Bilister mister 5.000 P-pladser i København: - Det er total forrykt

Se kortet

Skræmmende kort: Så mange knivstikkerier har der været i København denne sommer

Tour de France

Få unikt udsyn: Stå på toppen af Nørrebro, når enkeltstarten skydes i gang

Coop rydder hylderne for Langelænderpølser i over 1000 butikker

Byudvikling

Stor renovering af befærdet vej: Snart bliver den ensrettet

Se dig for

Udgør både magien - men også en potentiel fare: Her er guiden, der gør dig til en god Tour de France-tilskuer

bolig For abonnenter

Sorte skyer over boligmarkedet: Så meget forventer eksperter, at priserne falder i København

Unges mentale helbred fortsætter med at forværres: - Vi har skabt et samfund, hvor kun de psykisk stærkeste unge klarer sig, mens resten tabes

Bageri

Som barn bagte Thea komplicerede kager, når hun blev ked af det: Nu udlever hun sin drøm i baghaven

Se billederne: Sådan har danskerne udsmykket Tour-ruten med alt fra havetrampoliner til mælkekartoner i tusindvis

Karakterræs?

Lars gik ud med lavt snit - men det har aldrig sænket ham: - Det er ikke karakteren, der afgør, hvem du er

Mad og drikke

Masum har en universitetsgrad i rygsækken, og der bliver den liggende: Nu åbner han sin drømme-restaurant

Annonce