Annonce
Nordvest For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Nordvest

Borghegn Yachtdesign ApS i København NV er stabil: Holder fast i et plus

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Borghegn Yachtdesign ApS, der har adresse i København NV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet skrumpet fra 97.415 til 81.027 kroner før skat. Ud af selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 779.022 kroner til 708.664 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 65.721 kroner efter skat et overskud på 65.721 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Borghegn Yachtdesign ApS fra 154.494 til 146.465 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Axel Borghegn og ejes af Axel Borghegn,Tove Borghegn.

Borghegn Yachtdesign ApS hører hjemme i branchen "Bygning af skibe og flydende materiel." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at designe og konstruere skibe samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Atlantis ApS i København NV ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i firmaet Atlantis ApS, der har adresse i København NV. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 75.668 til -91.686 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 75.668 kroner.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 703.581 kroner til 342.088 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 2957 til -126.350 kroner og er dermed blevet negativ.

Firmaet ledes af direktør Karpf Zoltan, der også er ejer.

Atlantis ApS hører hjemme i branchen "Restauranter." Firmaets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med rengørings service, fødevaretransport, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: København NV-virksomhed ramt af minus

Overskud er blevet til underskud i firmaet Freeride DM ApS, der har adresse i København NV. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 54.533 til -20.182 kroner før skat.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 57.338 kroner til -17.488 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 94.535 til 74.353 kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michal Kokborg Pedersen, Johannes Feldager og Troels Lyder Iversen og ejes af Michal Kokborg Pedersen,Johannes Feldager,Troels Lyder Iversen.

Freeride DM ApS tilhører branchen "Anden forretningsservice." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med events, særligt med henblik på at afvikle DM i Freeride, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Struktuhr ApS i København NV ramt af tab

Overskud er blevet til underskud i Struktuhr ApS, der er et selskab i København NV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 121.956 til -141.244 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 493.560 kroner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 856.671 kroner til 321.861 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i København NV-selskabet fra 80.108 til 84.515 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Nicolai Fast Mariegård. I første omgang er det NIFMA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Nicolai Fast Mariegård den dominerende ejer.

Struktuhr ApS tilhører branchen "Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet." Virksomheden beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er salg via internettet"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos København NV-virksomhed

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden NORDICCOM ApS i København NV. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 819.767 til 333.256 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 1,8 millioner kroner.

Forrige år var der i gennemsnit 17 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 22 ansatte i seneste regnskabsår.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 7,5 millioner kroner til 8,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 252.806 kroner efter skat, et overskud på 252.806 kroner efter skat, faldt formuen i NORDICCOM ApS fra 4,1 millioner til 1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Markus Jeppesen. I første omgang er det MM Callcenter Solutions AB, der står som ejer. I sidste ende er Markus Jeppesen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er NORDICCOM ApS anbragt i branchen "Call centres virksomhed." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for marketing- og kommunikationsbranchen, samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Stor fremgang: Ejendomsudlejer i København NV vender underskud til millionplus

Efter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i selskabet MUSIC BUILDING A/S, der har adresse i København NV i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -765.065 til 19,6 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 1, året før var det 2. Omsætningen blev på 2,9 millioner kroner, året før var tallet 2,3 millioner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået flere gange fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 20,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger.

Sidste år voksede formuen i København NV-firmaet fra 2 millioner til 17,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Svend Torben Christiansen. I første omgang er det Benni Christiansen,Brian Christiansen,Svend Torben Christiansen, der står som ejere. I sidste ende er Benni Christiansen,Brian Christiansen de dominerende ejere.

MUSIC BUILDING A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Firmaet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed ved produktion i lydstudier og dermed beslægtet virksomhed samt udlejning af fast ejendom og anden form for udlejning"

Klik her for at se regnskabet.

Kaffedepartementet ApS i København NV er stabil: Holder fast i et overskud

Firmaet Kaffedepartementet ApS, der har adresse i København NV, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 155.679 til 258.891 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 716.935 kroner til 802.401 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i København NV-firmaet fra 152.939 til 354.320 kroner.

Selskabet ledes af direktør Said Hussein Falah Zuraigat, der også er ejer.

Kaffedepartementet ApS hører hjemme i branchen "Forarbejdning af te og kaffe." Firmaets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive virksomhed med Kafferisteri og kaffebar, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: København NV-firma er gået fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i AD Management ApS, der er et selskab i København NV. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -146.378 til 54.965 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 103.449 kroner til 234.917 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i København NV-virksomheden fra 371.729 til 426.694 kroner.

Firmaet ledes af direktør Anna Jorid David, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er AD Management ApS anbragt i branchen "Teater- og koncertvirksomhed." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med underholdning, koncertarrangementer, investeringer og dermed beslægtet aktiviteter efter ledelsens vurdering"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som virksomhederne i Nordvest har offentliggjort.
Annonce
Annonce
For abonnenter

Nye oplysninger får fyret direktør til at bryde tavsheden i skandalesag: - Jeg tror, nogen længe har villet af med mig

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Trafik

Skoleveje bliver nu lukket: Her har du overblikket

Stigning

Har du styr på, om din husleje stiger? Tusindvis af københavnere har ubehagelig overraskelse i vente

Normstormerne

Efter afsløring af Normstorm-undervisning: - Som forældre skal vi ikke finde os i, at vores børn får skæld ud af identitetspolitiske aktivister

Normstormerne

Står nu frem: Normstormerne satte lærer i skammekrogen - og beskyldte børn for 'fat-shaming'

Region Midtjylland er kun toppen af isbjerget i skandalesag - i én region står det værre til

Kunst

Mystisk grafitti i Nordvest: Hvem står bag? Efter dages søgen har vi fundet svaret

Hackerangreb

7-Eleven ramt af hackerangreb: Lukker alle butikker

Plage

Har du også undret dig? Derfor vælter flyvemyrer frem netop nu - og sådan slipper du af med dem

17-årige Astrid er datter af kendt håndboldfar: Nu har hun selv gjort sig bemærket, da hun smadrede boldene i mål og blev topscorer ved stor ungdomsturnering

Nordvest For abonnenter

Her er ugens bolighandler i Nordvest

For abonnenter

Søren Gade var med Inger Støjberg til Smukfest: Hvis hun havde fået en krone per selfie, så behøvede hun ikke arbejde mere

Nordvest

Københavnske elever undervises i, at der ikke kun er to køn: Derfor bekymrer det ikke lærerformand

Kunst

Siris plakat satte ild til internettet: - Folk bliver helt overraskede, når de hører, det er mig, der har tegnet den

Lange skoledage

I 10 år har københavnske skoleelever haft nogle af de længste skoledage i verden. Det er måske snart slut.

Annonce